English (United States)Svenska

Sexualiteten och vår livskraft

En inbjudan från gammelmödrarna:
“Föreställ dej att sex är naturligt, heligt och vackert” 1


Hälsa och vitalitet
Snake-KundaliniDen mänskliga kroppen är ett mycket unikt instrument! Vi är givna speciella och specifika organ som har enbart ett känt syfte och en funktion – att ge njutning och frigöra orgastisk energi. Det är väl känt att orgasmen är livgivande för vår hälsa.

kundaliniOrgasmen öppnar energikanaler i kroppen, och gör en vågrörelse genom chakrorna som öppnar och balanserar. Denna vågrörelse vitaliserar organen i vår kropp, öppnar hjärtat och får våra tankar att klarna.

När kundalini reser sig och fortsätter ända upp och ut ur toppen av huvudet blir vi varse själens odödlighet.

Ett naturligt uttryck av vår sexualitet ökar vår totala livskraft, sätter fart på metabolismen och ger oss en stark utstrålning som återställer vår vitala hälsa.


dolphinsSexualitet – Andlighet
Innan det religiösa förtryckets skuldbeläggande av sexualiteten hade stamfolken en mer naturlig livsstil i relationen till sig själva, livsformerna omkring dem och till varandra. I forntida kulturer, liksom i hjärtat av andliga traditioner, ses sexualiteten som vår naturliga kontakt med Anden. Den är känds så som elden som gnistrar, engagemanget som återställer balans, kundalinin som reser sig och njutningen som helar.

Det är vår orgastiskhet som inspirerar oss till att återvända till Källan, att finna vägen ”hem”. När armorering blockerar denna grundläggande livsenergi, blir vi avskärmade från vår essens och därigenom också från allt i naturen och vår naturlighet.Sexualitetens natur som katalysator och primär drivkraft
joshua Själen har en intention att erfara det fysiska livet i full njutning och tar en kropp för att nå sitt sanna syfte. Vi upplever och känner till detta som ”vårt hjärtas önskan”.

Den sexuella själskraftens energi sitter i centrum av livets cirkel och är känd som katalysatorn. En katalys är en verkningskraft som frambringar förändring eller handling. Det är vår katalyserande energi, vår sexualitet som orsakar en rörelse i vårt psyke, och det är denna rörelse som ger bränsle åt all beslutsam determinativ handlingskraft.

Determinativ handling kräver upptändning för att sättas i rörelse i vårt psyke, och föras genom olika lager av medvetande, in i kreativitet och aktualiserande. Utan denna katalys, blir våra önskningar och vår sanna längtan varken satt i rörelse eller in i fysisk handling.

Utan upptänd handlingsförmåga blir vår sanna längtan hänvisad till rent önsketänkande, ältande och illusion. Detta skapar svepskäl och låtsasvärldar och producerar en enorm förlust av livskraftighet, det reducerar hastigheten i vår metabolism. Ju större förlust desto starkare blir vår låtsasvärld. Till slut tar den över egots process och vi projicerar vår låtsasvärld på oss själva, livet och andra. Armorerade kroppar kan inte längre acceptera den primära drivkraften i psyket och kan inte härbärgera kravet från vår katalyserande energi att kunna gå till direkt handling.

Peace-RoseVåra de-armorerade kroppar kommer däremot att kräva förändring i detta mönster från oss. Våra de-armorerade kroppar hungrar efter katalysering för att kunna fortsätta att initiera och integrera mer livskraft. Att nära denna hunger kommer att utveckla vår förmåga att svara an till rörelsen i vårt psyke och erbjuder njutning till vår själs upptäcksresa i det fysiska.

1 One of the Twelve Imaginings of the Grandmothers

 
Contact us for more details