English (United States)Svenska

De-armoreringens ursprung

 

Ixchel

De-armoreringen har sitt ursprung i den uråldriga ceremoniella healingkonsten hos ”The Twisted Hairs Elders”, ett traditionsarv från medicinmän och kvinnor från de amerikanska kontinenterna.

The Twisted Hair Elders är kända som drömmare. De håller ett utrymme öppet i det kollektiva medvetandet som tillåter de som är villiga att släppa smärtan från det förflutna och rädslan för framtiden för att vakna till närvaro i nuet. Deras dröm och profetia har länge förutsagt att en tid kommer då människor behöver hjälp med att släppa sina bindningar för att kunna stiga in i människans femte värld. Tiden för detta är NU. Shamansk de-armorering erbjuds för att assistera i detta stora uppvaknande.

De-armorering utfördes traditionellt av ”shakers”, shamaner som använde sina händer för att försätta kroppen i vibration samtidigt som specifika tryckpunkter stimulerades. Thunder Strikes, en äldreman från ”The Twisted Hairs”, har moderniserat denna ceremoni genom att kombinera de gamla tillvägagångssätten med modern teknologi och Reich’s bioenergetiska insikter.

Thunder Strikes, analyserade behovet hos människor att fullt ut kunna släppa sina karmiska mönster av smärta så att de kan stiga in i den femte världen, fria att uttrycka sin individualitet. Hans brillianta mind och obändliga krigarhjärta sattes i rörelse för att hitta en lösning. Vägledd av Twisted Hairs gammelmödrar, banade han väg för de-armoreringen. Utifrån önskan att göra detta tillgängligt för alla, utbildade han ett litet team av utövare i tekniken och konsten att dearmorera.

Thunder Strikes är en ”Naqual Elder of the Twisted Hairs of Turtle Island, Heyokha War Chief, Medicin Man, Shaman, Sorcerer and Healer”.

Twisted Hairs skapades år 1254 fk, såsom ett nätverk av shamaner, magiker, medicinmän och kvinnor från olika delar av den amerikanska kontinenten, och är bibehållen idag som ett ett obrutet traditionsarv.

Thunder Strikes är invigd i och röstande medlem av ”the Sokeship Council of the World Martial Art Hall of Fame” och innehar ranken av svart bälte 10:e graden i Shorinji-Ryu Jiu-Jitsu, Shorei-Ryu Kenpo Karate och Chulukua-Ryu. Han var världsmästare i Jiu-Jitsu från 1967 till 1970.


De-armoreringen springer ur hängivenheten hos The Twisted Hairs att sedan alltid förse andliga krigare med verktyg att hela sig själva och bli fria, autonoma individer, och som ser det som en ynnest att leva i denna ytterst gynnsamma tid i vår mänskliga utveckling.

Vi är djupt tackasamma för detta traditionsarv.

 
Contact us for more details