English (United States)Svenska

Hur fungerar processen?rsd_chakras

De-armoreringen består av tretton vägledda sessioner. Genom specifika tryckpunkter, intensiv vibration och självstimulans vaknar och aktiveras livskraften.Tryckpunkterna används för att stimulera ett energiflöde och lösa upp blockeringar. Vibrationsapparaterna masserar specifika områden av kroppen så att stagnationen skapad av armoreringen kan lösas upp. Medveten andning leder energin upp genom chakrorna där den laddas ur och bryter upp pansaret. Denna kombination av stimulans får blockeringar och spänningar som lagrats i vår fysiska struktur att komma upp till ytan där de frigörs både ur kroppen och aurans energifält.

 

Genom kunnig vägledning assisteras deltagarna att förbli fullt närvarande i den fysiska kroppen under denna process. När stagnerad smärta transformeras och transcenderas till fritt flöde upplever vi sann vällust. I sessionerna ges couching i syfte att gå bortom inkodade energimönster och in i hängivelse till kroppens oändliga orgastiskhet. Pansarets upplösning genereras inifrån den egna viljan och realiserar den djupt rotade sanningen om livskraftens förmåga att hela och förnya.

Själen rör sig genom den sexuella energin och katalyserar vakenhet i medvetandet.

.

 
Contact us for more details