English (United States)Svenska

Hur skapas armorering?

 

plates

Under resan från barn till vuxen inkodas smärtsamma upplevelser och trauman inte enbart i människans psyke utan också i kroppens celler. Denna inkodning på cellnivå gör att kroppens spårämnen binds till ett metalliskt pansar, liknande en rustning. Detta medför även att flödet runt våra chakror blockeras, vilket i sin tur leder till en försvagning av de organ som är kopplade till chakrat. På så vis äventyras hela vårt holistiska kroppssystem.

Armoreringen tjänar som en försvarsmekanism som bedövar smärtan men hindrar även förmågan att känna fysisk njutning. Den begränsar och blockerar fritt flöde av energi i kroppen och håller oss därför fast i invanda mönster som leder till ohälsa och förtidigt åldrande, den påverkar vår perception och separerar oss från vår naturliga kontakt med Källan. Kroppen är menad att vara ett tempel för anden men blir bunden till det förflutna och själen är fången i detta fängelse.

Detta är inte en vacker syn- ta en titt på bilden.

 
Contact us for more details