English (United States)Svenska
home-forest

Välkommen till

Shamansk De-armorering

Här har du möjlighet att utforska vår hemsida för utförlig information om denna djupt helande shamanska ceremoni!

 

Learn More

Listen to an detailed interview
with Kristin about Shamanic De-armoring

KV_audio_button

 

Watch a video to learn more about Shamanic De-armoring

 

 

Watch Kristin give a talk about the Steps of Dharma Intending

 

Please explore our website for detailed information about this profound healing technique.

 

 

 

 

 
Contact us for more details